Domov Partnerji

Partnerji

E-zavod
Institute for Comprehensive Development Solutions

Contact:
Darko Fercej

argaiv1605

E-Mail: darko(at)ezavod.si
Tel.: 386 2 749 32 25

E-zavod je neprofitni zavod z misijo podpore trajnostnega razvoja. Dejavnosti zavoda se osredotočajo na energetsko učinkovitost, okolje, gospodarstvo in podporo politiki Evropske unije. Ena od ključnih prednosti zavoda je dobra integracija v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju, kar omogoča dobro podlago za izvajanje mednarodnih pobud. Projekti se izvajajo s celovitim pristopom in iskanjem sinergij med različnimi interesnimi skupinami s ciljem doseči optimalne rezultate.

INGEMA-Matia Gerontological Institute

Contact:
Miren Iturburu Yarza

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 34 943 22 46 43

Ustanovljena leta 2002 za izvedbo raziskovalne dejavnosti, se je Ingema razrastla iz lokalno usmerjenega inštituta v mednarodno priznan center s trdnim deležem projektov v Španiji in Evropi, kot tudi aktivni partner univerzam in inštitutom v Severni in Južni Ameriki. Štiri glavne raziskovalne panoge Ingeme so: (a) spodbujanje aktivnega staranja in preprečevanje odvisnosti, (b) rehabilitacijo in nadomeščanje ranljivosti in odvisnosti (c) kakovost življenja in kvaliteta nege, in (d) Gerotehnologija.

ISR-UC Institute of Systems and Robotics

Contact:
Paula Fonseca

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 351 293796325

ISR-UCje inštitut za raziskave in prenos tehnologije, ki je povezan s Univerzo v Coimbri. ISR – UC ima bogate izkušnje v dejavnosti energetske učinkovitosti, decentralizirani proizvodnji obnovljivih virov energije v zgradbah in industriji, sodelovanje in usklajevanje mednarodnih projektov ter širjenje dejavnosti z organiziranjem delavnic in seminarjev na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. ISR-UC prav tako opravlja številne revizije v industriji kot tudi v stanovanjskih in terciarnih sektorjih.

W/E Consultants Sustainables

Contact:
Erik Alsema

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 31 30 6778761

W/E v zadnjih 30 letih izvaja številne svetovalne službe o energetski učinkovitosti v grajenem okolju. Glavne stranke so stanovanjske družbe, občine, agencije za energijo in razvijalci projektov. WE je med 5-imi vodilnimi svetovalci na področju energije grajenega okolja na Nizozemskem. V zadnjih letih je WE sodeloval v okviru projektov EU kot so Surefit, LENSE, ENPIRE in Green Solar Cities.

APSSCR Association of Social Health Care Providers

Contact:
Jiri Horecký

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 420 381213332

Združenje ponudnikov socialnih storitev je neodvisno združenje pravnih in fizičnih oseb, neposrednih izvajalcev socialnih storitev. Dejavnosti združenja so:

  • zastopa in brani interese članov v vladi in drugih institucijah, predstavlja mnenja strokovnjakov, spodbuja pravno regulativo
  • spodbuja razširjanje znanstvenih izsledkov in raziskav, prenos strokovnega znanja in izkušenj domačih in tujih strokovnjakov
  • zastopa potrebe in interese članov
  • razvija študije, dokumentacijo, informacije in strokovne dejavnosti.

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation

Contact:
Manouchka Auguste

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org
Tel.: 334 50 67 67 22

Prioriterre je neprofitna organizacija, katere dejavnost prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Prioriterre se trudi za trajnost naravnih virov s spodbujanjem državljanov, da v zasebnem in poklicnem življenju spremenijo svoje navade na področju energetike, vode in uporabe izdelkov široke potrošnje. Prioriterre prinaša konkretne rešitve za vse, ki želijo prispevati k boljši prihodnosti našega planeta. Za doseganje tega cilja nudijo nepristranske in objektivne in brezplačne informacije. Glavni dejavnosti: ozaveščanje, informiranje in usposabljanje vseh zainteresiranih javnosti.

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden

Contact:
Lena Eckerberg

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 464 9188067

Energetska agencija za jugovzhodno Švedsko (ESS) ima sedež v Växjö-u, Švedska. ESS je regionalno središče za ukrepe energetske učinkovitosti. ESS je kot skrbnik odgovornen za mrežo lokalnih podnebnih in energetskih svetovalcev, za zagotavljanje podnebnih in energetskih storitev svetovanja na lokalni ravni v nekaj občinah. ESS je izkušena v kampanjah za energetsko učinkovitost, usposabljanjih strokovnih delavcev vseh ravni za energetske preglede. Cilj delovanja je spodbujanje energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije za podporo regionalnemu razvoju.

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems

Contact:
Thomas Pauschinger

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Tel.: 49-711-6732000-40

Solites je raziskovalni inštitut za trajnostne solarno termalne energetske sisteme znotraj omrežja Steinbeis Foundation. Solites raziskuje in razvija trajnostne sisteme solarne in toplotne energije pri tem se osredotočajo na inovativne in nove tehnologije, za katere ni na voljo podatkv izhodiščnega stanja ali obstaja potreba po prilagoditvi. Poslovne dejavnosti Solites obsegajo vse projektne faze od osnovnih raziskav za razvoj projekta do praktične izvedbe trajnostnih tehnologij za spremljanje zagon, vrednotenja in optimizacije.

Pieriki Anaptixiaki s.a.

Contact:
Konstantions Zapounidis

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.:  30 2351027541

Lokalna razvojna agencija Pieriki je bila ustanovljena leta 1991. Njene dejavnosti so predpisane s strani širše evropske filozofije za boljšo decentralizacijo, aktivne udeležbe pri načrtovanju in upravljanju razvojnih virov, usklajevanje vseh lokalnih organov oblasti. Strategija podjetja predvideva prispevek k razvoju, izkoriščanju, napredovanju, rasti, upravljanju in varstvo naravnih in človeških virov, kulturne dediščine in industrijskega razvoja Pieria prefekture.

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption

Contact:
Francisco Barrio

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 0034 976 761 863

CIRCE inštitut je multidisciplinarna skupina z več kot 120 zaposlenih, globoko predanimi R&R in usposabljanju na področju energije. Uporabne raziskave na področju energetskih tehnologij, toplotno in električno področje (energetska učinkovitost, obnovljivih virov energije, transport in električne energija, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zajemanje in shranjevanje ogljika, eko-učinkovitost, upravljanje z vodami in naravni viri) prenos znanja in tehnologij z modelom raziskovanje/ poslovanje/izobraževanje. CIRCE je uradni nacionalni center za usposabljanje inštruktorjev za energetsko izkaznico in certifikacijo zgradb.

E.D.E. - European Association of Directors of Residential Care Homes for the Elderly

Contact:
Wilfried Schlüter

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 493 061681411

E.D.E. je neprofitno strokovno združenje direktorjev / vodij stanovanjskih domov za ostarele iz celotne Evrope. 24.000 članov E.D.E. prihaja iz 15 držav EU: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Madžarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Latvija in Slovenija. Namen združenja je spodbujanje sodelovanja nacionalnih združenj in ustreznih nacionalnih institucij, skrb za starejše ljudi in njihova zastopanosti na evropski ravni.

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia

Contact:
Boris Koprivnikar

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 386 15208000

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je neprofitna javna ustanova, ki zagotavlja zdravstveno varstvo za 14.170 ljudi v 78 stanovanjskih domovih po vsej Sloveniji. Ustanovljena je z namenom zagotavljanja storitev socialne pomoči starejšim osebam. Storitve vključujejo: organizano bivanje v domovih, osebna asistenca, socialna oskrba in zdravstvena nega, zdravstvena in medicinska rehabilitacija, primarno zdravstveno varstvo in specializirane storitve zdravstvenega varstva. Storitve temeljijo na podlagi splošnih standardov in kategorij, ki jih ureja država.

ASP Martelli - Public Company for Persons Service

Contact:
Daniele Raspini

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel.: 390 55951097

ASP upravlja 3 stanovanjske domove v Italiji. Glavna dejavnost oskrbe v domovih za starejše je zagotavljanje socialnih in zdravstvenih storitev za preprečevanje osebne stiske in težave starejših. Osnovne storitve so: sprejem in bivanje v eno in več posteljnih sobah, organizirana prehrana, ustrezno zdravstveno stanje, tehnična oskrba, osebna pomoč, socialna oskrba in zdravstvena nega, medicinska rehabilitacija, osnovne in specialistične zdravstvene storiteve, ki jih zahotavljajo zdravstveni zavodi ali zasebni zdravniki v domovih.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.