Hem Partners

Partners

E-zavod
Institute for Comprehensive Development Solutions

Contact:
Darko Fercej

argaiv1605

E-Mail: darko(at)ezavod.si
Tel.: 386 2 749 32 25

E-Institute är en icke vinstdrivande organisation med uppdraget att gynna en hållbar utveckling. Man arbetar med effektiv energianvändning, miljö och ekonomi för att stödja EU:s mål. Man har en viktig styrka i god integration i de lokala, nationella och internationella miljöerna vilket ger en bra bas för att genomföra internationella initiativ. Projekten genomförs utifrån ett övergripande perspektiv där man söker efter synergier mellan aktörer på olika nivåer för att nå ett optimalt resultat.

INGEMA-Matia Gerontological Institute

Contact:
Miren Iturburu Yarza

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 34 943 22 46 43

Ingema i Spanien grundades 2002 för att bedriva forskning i framkanten av kunskapsläget och har växt från ett lokalt verkande institut till ett internationellt känt centrum med en solid projektportfölj i både Spanien och Europa, och därtill en aktiv partner till universitet och institutioner i Nordamerika och Sydamerika. Forskningen bedrivs längs fyra linjer: (a) att gynna ett aktivt åldrande och förebygga att äldre blir beroende, (b) rehabilitering och kompensation för bräcklighet och beroende, (c) livskvalitet och god omsorgskvalitet, (d) teknik för äldre.

ISR-UC Institute of Systems and Robotics

Contact:
Paula Fonseca

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 351 293796325

ISR-UC i Portugal är ett forsknings- och teknikinstitut nära univeritetet i Coimbra. De har stor erfarenhet av energieffektivisering, lokal energiproduktion, och förnybar energi, byggnader och industri. De deltar i och samordnar internationella projekt och aktiviteter för att sprida kunskap genom att ordna lokala, regionala och internationella workshoppar och seminarier. ISR-UC har även gjort många energikartläggningar i industrin, bostadssektorn och tredje sektorn.

W/E Consultants Sustainables

Contact:
Erik Alsema

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 31 30 6778761

W/E i Nederländerna har haft många uppdrag inom energieffektivisering i byggnader under de senaste 30 åren. Viktigaste kunder är fastighetsorganisationer, kommuner, energikontor och projektutvecklare. När det gäller bebyggd miljö är W/E ett av de fem ledande konsultbolagen i landet. De har under de senaste åren deltagit i många EU-finansierade projekt, som Surefit, LENSE, ENPIRE och Green Solar Cities.

APSSCR Association of Social Health Care Providers

Contact:
Jiri Horecký

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 420 381213332

Föreningen för sociala tjänster i Tjeckien är en oberoende organisation. De arbetar med:

  • att representera och försvara medlemmarnas intressen gentemot regeringen och andra organisationer, presentera expertråd, kvalificerad initiering och främja lagstiftning
  • underlätta spridning av forskningsresultat, förmedla inhemska och utländska experter
  • representera medlemmarnas intressen och behov
  • utvecklingsstudier, dokumentation, information och expertverksamhet.

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation

Contact:
Manouchka Auguste

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org
Tel.: 334 50 67 67 22

Prioriterre i Frankrike är en icke vinstdrivande organisation som arbetar mot klimat¬förändring och för ett hållbart och rättvist utnyttjande av jordens natur¬tillgångar genom att uppmuntra varje medborgare att ändra sina vanor när det gäller energi, vatten och materiell konsumtion både hemma och på arbetet. Prioriterre kommer med konkreta lösningar för alla som vill bidra till en bättre framtid för jorden. Vägen till målet är neutral, objektiv och kostnadsfri information. Huvuduppgifter: öka medvetenheten, informera, stötta och utbilda alla som är intresserade.

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden

Contact:
Lena Eckerberg

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 464 9188067

Energikontor Sydost (ESS) har sitt huvudkontor i Växjö. ESS är ett regionalt nav för energieffektivisering. ESS sköter nätverket för lokala klimat- och energirådgivare och ger även råd om klimat och energi på lokal nivå i några kommuner. ESS har erfarenhet av kampanjer om energisparande, utbildning på alla professionella nivåer samt energikartläggningar. Målet är att främja energieffektivitet, förnybar energi och att stödja regional utveckling.

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems

Contact:
Thomas Pauschinger

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen  
Tel.: 49-711-6732000-40

Solites är ett forskningsinstitut i Tyskland för solenergi och hållbara energisystem. De utvecklar hållbara uppvärmningssystem baserade på innovativ och ny teknik som behöver utvecklas eller anpassas. SFZ Solites driver affärsprojekt alltifrån grundforskning via projektutveckling till praktiska utföranden med hållbar teknik och uppdrag att följa anläggningars beredning samt utvärdering och optimering.

Pieriki Anaptixiaki s.a.

Contact:
Konstantions Zapounidis

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.:  30 2351027541

Det lokala utvecklingsföretaget Pieriki grundades 1991. Det arbetar efter tankar om decentralisering i Europa, och deltar aktivt i planering och hantering av resurser för utveckling, genom att samordna alla lokala organisationer och myndigheter. Företagets strategi är att bidra till utveckling, utnyttjande av resurser, marknadsföring, tillväxt samt hantering och skydd av naturresurser, humankapital och kulturarv och till att stimulera industriell utveckling i prefekturen Pieria.

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption

Contact:
Francisco Barrio

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 0034 976 761 863

Institutet CIRCE i Spanien är en tvärvetenskaplig grupp med 120 personer som arbetar med forskning, utveckling, information och utbildning på energiområdet. Tillämpad energiforskning om värme och el (effektiv energianvändning, förnybar energi, el, transporter och överföring, minskade utsläpp av växthusgaser, koldioxidavskiljning, miljö, eko¬effektivitet, omsorg om vatten och naturresurser). Kunskaps- och teknik¬överföring sker enligt modellen med växelverkan mellan forskning, företag och utbildning. CIRCE är ett officiellt nationellt utbildningscentrum för energicertifiering av byggnader.

E.D.E. - European Association of Directors of Residential Care Homes for the Elderly

Contact:
Wilfried Schlüter

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 493 061681411

E.D.E. är ett professionellt icke vinstdrivande förbund med direktörer/enhetschefer från vård- och omsorgsboenden i hela Europa. De 24 000 medlemmarna kommer från 15 EU-länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ungern, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Lettland och Slovenien. Målet är att främja samarbete mellan nationella föreningar och institutioner för äldreomsorg och representera dem på Europanivå.

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia

Contact:
Boris Koprivnikar

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 386 15208000

ASIS eller Föreningen för sociala institutioner i Slovenien är en icke vinstdrivande offentlig institution som erbjuder vård- och omsorgsboende för 14 170 personer på 78 enheter runtom i Slovenien med målet att erbjuda socialt bistånd till äldre som bor på särskilda boenden. Tjänster kan vara organiserat boende på äldreboende, personlig assistans, social vård och omsorg, hälsovård och medicinsk rehabilitering, primärhälsovård och specialistvård. Tjänsterna utförs enligt gällande standard och regleras av staten.

ASP Martelli - Public Company for Persons Service

Contact:
Daniele Raspini

E-Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tel.: 390 55951097

ASP i Italien driver tre vårdboenden. De arbetar framför allt med institutionsvård för äldre och med vård och omsorg som ska lindra personlig nöd och problem hos de äldre. Tjänsterna är att erbjuda boende i enkelrum, dubbelrum eller större, måltider, goda hälsoförhållanden, teknik, personlig hjälp, social vård och omsorg, hälsovård och medicinsk rehabilitering som ges vid hälsovårdscentraler eller av privata läkare i hemmet.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.