Hem Översikt

SAMMANFATTNING: SAVE AGE är det första europeiska projektet där våra äldre ses en viktig potential för att minska energiförbrukningen.

argaiv1605

Det är nu dags även för äldre som bor på vård- och äldreboenden att börja spara energi. Hållbara energilösningar är en av de mest angelägna utmaningarna vi har framför oss i dagens Europa.

Nästan 14% av befolkningen i EU är äldre än 65 år och den siffran väntas fördubblas till 2050. Då kommer det att finnas 80 miljoner äldre personer i Europa som vill fortsätta att vara aktiva i samhället trots de begränsningar som åldrandet kan medföra. Idag bor 1,5 miljoner äldre personer på mer än 24 000 vård- och äldreboenden runtom i Europa, och de och deras organisationer är en viktig grupp i samhället.

I projektet SAVE AGE bygger vi vidare på en analys av nuläget, och försöker identifiera de hinder som finns för att driva vård- och äldreboenden på ett energieffektivt sätt, vare sig de handlar om teknik, beteende, kunskap eller ekonomi.

I Europa används nätverket E.D.E. Det finns representanter för E.D.E. i 18 europeiska länder och 23 nationella organisationer. Syftet är att få de som beslutar att inse vikten av att ha en strategi för hur man arbetar med energieffektivisering och en handlingsplan för att stimulera investeringar och även energisparåtgärder till låg eller ingen kostnad. I varje land tas olika utbildningsaktiviteter fram, och några boenden väljs ut för att prova olika handlingsplaner. För att stimulera personalen och de boende att spara energi och ändra beteende genomförs olika information och kommunikationsinsatser.

Aktivitererna genomförs i 10 medlemsländer i EU av 13 parter, men kommer att nå ut till många fler, bland annat de 24 000 boenden genom att använda E.D.E.s nätverk i 18 europeiska länder samt de kontakter som E.D.E har med andra organsationer och institutioner.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.