Hem Information

SAVE AGE består av fem steg och målet är ökad energieffektivitet på boenden för äldre runtom i Europa.

argaiv1003

management and coordination chart

WP 1 PROJEKTLEDNING

Under hela projekttiden samordnas arbetet av projektledningskontoret i Slovenien som svarar för att arbetet genomförs med hög kvalitet avseende ekonomi, resurser, teknik, logistik och enligt tidplan
Läs mer >>

WP 2 ANALYS AV NULÄGE OCH KARTLÄGGNING

En bred analys med medverkande från flera ämnesområden, som energiexperter och gerontologer, ska genomföras. De kompletteras med intervjuer där de boendes intressen tas tillvara och informationen även förs nerifrån och upp.
Läs mer >>

WP 3 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING

För att få en ordnad struktur och sanktrionera arbetet från ledningen sak två uppdrag utföras: (1) Att ta fram strategiska dokument och handlingsplaner för effektiv energianvändning på boenden för äldre inom EU. (2) Att anta dokument i E.D.E:s styrelse och ge kraft till egna energisparåtgärder på äldreboenden i 18 av länder i Europa och de 23 nationella organisationer som samverkar under E.D.E.s paraply. Syftet är att nå upp till 24000 äldreboenden totalt.
Läs mer >>

WP 4 PILOTÅTGÄRDER

Särskilda pilotåtgärder genomförs i 10 EU-länder för att visa hur man kan spara energi och använda energi effektivare på boenden för äldre, utbilda personal i energisparande och låta en energiexpert ge dem stöd till effektiv energianvändning på boenden.
Läs mer >>

WP 5 KOMMUNIKATION

För att visa potentialen för energisparande på äldreboende ska kunskap och information spridas för att visa på potentialen för energisparande på äldreboenden, goda exempel, exempel på vad man ska undvika, ny teknik som kan användas, investeringar samt energisparåtgärder som inte kräver investeringar. Kommunikationen sker på två nivåer, där projektpartner i respektive länder står för den nationella delen, och E.D.E. sköter kommunikationen till de 24 000 vård- och äldreboendena.
Läs mer >>

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.