Hem Publikationer

Dokument och resultat från projektet

Resultat och tjänster presenteras här allteftersom projektet fortskrider.

argaiv1003

Analys av den totala energiförbrukningen i 100 vårdhem för äldre

Utveckling av riktmärken för att möjliggöra en jämförelse av energiprestanda I liknande byggnader.

download


Analys av energiineffektiva beteenden hos boende och anställda i vårdhem för äldre

Ändringar i konsumenternas beteende kan leda till betydande besparingar i energianvändningen

Ladda ner


Förteckning over behov och hinder som påverkar energieffektivitet i 100 äldreboenden

Frågor rörande energieffektivitet I europeiska äldreboenden har blivit mer aktuella på sistone och man inser att det finns en stor besparingspotential.

Ladda ner


Dokument om identifiering av bästa och sämsta tekniker för energibesparing i äldreboenden

Bästa och sämsta praxis för att stimulera användare att implementera energieffektiviseringsåtgärder.

Bästa och sämsta praxis
Bästa tillgängliga teknik


Dokument om identifiering av bästa tekniker för energibesparing I äldreboenden.

All insamlad data och analyser genomförda inom projektet I ett övergripande dokument.

Översikt av energieffektivisering på äldreboenden i EU


Bedömning av energibesparingspotential för medlemmar hos den europeiska organisationen EDE

Det huvudsakliga syftet med bedömningen av energibesparingspotentialen är att uppskatta hur stora besparingar vårdhem för äldre kan göra genom energieffektiviseringsåtgärder.

Ladda ner

Strategi för energieffektivisering

Strategiverktyg för ledningen vid vårdhem för äldre.

Ladda ner


Signerad avsiktsförklaring från styrelsen av E.D.E. att anta Energieffektiviseringsstrategi och handlingsplan

Signerande av avsiktsförklaringen innebär att E.D.E. ställer sig bakom energieffektiviseringsstrategin och handlingsplanen som tagits fram inom SaveAge.

download


Rapporter från 10 nationella seminarier, 10 Utbildningar och 1 internationell konferens

Varje projektpartner kommer att anordna ett nationellt seminarium och en nationell utbildning för att informera om nationella krav på energiprestanda, subventioner och andra åtgärder.

läs rapporterna här


Rapport från den internationella konferensen I Prag (September 2011)

Rapporter från de första resultaten från projekten från de olika partnerna i Slovenien, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Grekland.

läs rapporterna här

Rapporter om arbetet med energieffektivisering som gjorts av partners I 10 EU länder

Rapporter om nationella seminarier, tekniska seminarier och internationella seminarier om energieffektivisering kommer att läggas till efter hand.

will be added successively


Fyra nyhetsbrev i 10 språk finns tillgängliga

Rapport om det pågående arbetet och resultat från projektet (Nyhetsbrev).


Broschyr om EU:s strategi för energieffektivisering I bostadshus

Broscyr med all viktig data om SaveAge kommer att läggas till successivt

download

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.