αρχική Δημοσιεύσεις

Aποτελέσματα και έγγραφα του έργου

Ανάλυση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε 100 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)

Ανάπτυξη των σημείων αναφοράς για να καταστεί δυνατή η σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης παρόμοιων κτιρίων

argaiv1531

κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)


Ανάλυση της συνολικής ενεργειακής αναποτελεσματικής συμπεριφοράς μόνιμων κατοίκων και εργαζομένων σε Μ.Φ.Η.

Αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)


Κατάλογος αναγκών και εμποδίων που επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα σε 100 Μ.Φ.Η.

Θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας σε Ευρωπαϊκές Μ.Φ.Η. άρχισαν να αποκτούν αυξανόμενο ενδιαφέρον και οι Μ.Φ.Η. αναγνωρίζουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης τους.

κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)


Έγγραφο για τον προσδιορισμό των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Κ.Δ.Τ.) σε Μ.Φ.Η.

Βέλτιστες και χείριστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρακίνηση άλλων ιδρυμάτων για εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας

κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά, Best and Worst Practices)
κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά, Best available Technologies)


Περιληπτικό έγγραφο για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε Μ.Φ.Η.

Όλα τα συγκεντρωμένα δεδομένα και αναλύσεις του έργου σε ένα περιληπτικό έγγραφο.

Λεπτομερής αναφορά της Ε.Ε. για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων


Αξιολόγηση ενεργειακής εξοικονόμησης των Μ.Φ.Η. μελών της E.D.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων)

Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης εξοικονόμησης ενέργειας είναι να εκτιμηθεί το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας για υφιστάμενες Μ.Φ.Η.

κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)

Στρατηγική και σχέδιο δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας για Μ.Φ.Η.

Στρατηγικό εργαλείο για τη διοίκηση των Μ.Φ.Η.

κατεβάστε το αρχείο


Υπογεγραμμένο Μνημόνιο του Γενικού Συμβουλίου της E.D.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων) που υιοθετεί τη στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας και το σχέδιο δράσης

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ότι η E.D.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων) συμφωνεί με τη στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας και το σχέδιο δράσης του έργου AGE SAVE.

κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)


Απολογισμός από 10 εθνικά σεμινάρια και 10 δράσεις κατάρτισης

Κάθε εταίρος του έργου θα διοργανώσει ένα εθνικό σεμινάριο και μια δράση κατάρτισης προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με εθνικές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, επιδοτήσεις και μέτρα.

Read Reports here


Απολογισμός της Διεθνούς Διάσκεψης στην Πράγα (Σεπτέμβριος 2011)

Εκθέσεις σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα του έργου προετοιμασμένες από τους εταίρους έργων σε Σλοβενία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία και Ελλάδα.

Read Reports here

Απολογισμός σχετικά με το έργο Διευθυντών Μ.Φ.Η. για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα που έχει γίνει σε 10 χώρες της Ε.Ε.

Εκθέσεις σχετικά με εθνικά σεμινάρια, τεχνικές ημερίδες, διεθνή σεμινάρια ενεργειακής αποδοτικότητας.

θα προστεθεί μελλοντικά


Τέσσερα ενημερωτικά δελτία (E-newsletter) σε 10 γλώσσες

Εκθέσεις σχετικά με τις υπό εξέλιξη εργασίες του έργου και αποτελέσματα.

1. E-newsletter
2. E-newsletter

Φυλλάδιο για τη στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας των Μ.Φ.Η. σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Φυλλάδιο με όλα τα ουσιαστικής σημασίας δεδομένα του σχεδίου AGE SAVE.

download


 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.