αρχική Περιγραφή

To έργο SAVE AGE είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο, που αναγνωρίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα σε ηλικιωμένους ως έναν σημαντικό δυνητικό τομέα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

argaiv1003

Είναι καιρός επιτέλους να αρχίσουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ πληθυσμών ηλικιωμένων που ζουν οργανωμένα σε ιδρύματα και μονάδες φροντίδας, καθώς η βελτίωση της ενεργειακής αειφορίας είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή κοινωνία σήμερα.

Σχεδόν 14% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άνω των 65 ετών και αυτό το νούμερο αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Έως τότε θα έχουμε 80 εκατομμύρια ηλικιωμένους Ευρωπαίους που θα συνεχίζουν να παίζουν ενεργητικό ρόλο στην κοινωνία μας, παρά τους περιορισμούς που η ηλικία συχνά επιφέρει. Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε περισσότερα από 24.000 ιδρύματα και μονάδες φροντίδας στην Ευρώπη, καθιστώντας τους σημαντική κοινωνική ομάδα με οργανωτική δομή.

To έργο SAVE AGE βασίζεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αναζητώντας εμπόδια τεχνικά, συμπεριφοράς, γνώσης και οικονομικά προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε οίκους ευγηρίας και μονάδες φροντίδας για ηλικιωμένους ανθρώπους.

Το έργο συνεργάζεται με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Δίκτυο E.D.E.)-μέλη της Ένωσης εκπροσωπούν 18 Ευρωπαϊκές χώρες και 23 εθνικές ενώσεις-και άλλα μέσα επικοινωνίας, με στόχο να πείσει τους διαχειριστές τους να εφαρμόσουν στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας και σχέδιο δράσης με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων και τη χρήση μέτρων χωρίς ή με χαμηλό κόστος που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα σύνολο δράσεων κατάρτισης θα αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο και μερικά ιδρύματα θα επιλεχθούν πιλοτικά για να δοκιμαστούν τα διάφορα σχέδια δράσεων. Όλες αυτές οι δράσεις υποστηρίζονται από δραστηριότητες επικοινωνίας αποσκοπώντας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά του προσωπικού των ιδρυμάτων και οι κάτοικοι/ένοικοι να γίνουν πιο αποδοτικοί ενεργειακά.

Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν από 13 Ευρωπαίους εταίρους μεταξύ 10 Ευρωπαϊκών κρατών – μελών, αλλά η διάδοση των δραστηριοτήτων θα είναι ευρύτερη και θα καλύψει τις 24.000 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μέσω του δικτύου E.D.E. σε 18 Ευρωπαϊκές χώρες και 23 εθνικές ενώσεις, συνδεδεμένες υπό την πρωτοβουλία της E.D.E. και τις διασύνδεσεις της E.D.E. με άλλες ενώσεις και οργανισμούς.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.