αρχική Χρήσιμες Συνδέσεις

Σύνδεσμοι με άλλους σχετικούς δικτυακούς τόπους

www.managenergy.net

argaiv1531

Η ιστοσελίδα ManagEnergy είναι μια πρωτοβουλία τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Intelligent Energy - Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει όλους τους συντελεστές από το δημόσιο τομέα και τους συμβούλους τους που εργάζονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

http://www.age-platform.eu

Το AGE Platform Europe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περίπου 150 οργανώσεων από και για άτομα ηλικίας 50+ που εκπροσωπεί άμεσα πάνω από 28 εκατομμύρια πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη.

Το έργο του επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής που επηρεάζουν ηλικιωμένους και συνταξιούχους. Σε αυτά περιλαμβάνονται θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και ενεργού γήρανσης, κοινωνικής προστασίας, συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ένταξης, υγείας, έρευνας, προσβασιμότητας των δημόσιων μεταφορών και του δομημένου περιβάλλοντος και τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών (ICT).

http://www.echo-eu.com/

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (E.C.H.O.), που ιδρύθηκε το 1989, είναι ένας ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα ιδρυμάτων στον ιδιωτικό τομέα της ευημερίας των ηλικιωμένων και της υποστήριξης ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην Ευρώπη.

Επί του παρόντος, η E.C.H.O. αντιπροσωπεύει 12 κράτη μέλη με σχεδόν ένα εκατομμύριο κλίνες στο χώρο της υποστήριξης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας με προβλήματα κίνησης και ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες. Οι επιχειρήσεις-μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για περισσότερους από 680.000 υπαλλήλους και περίπου 50.000 μαθητευόμενους και για σχεδόν 40 δις ευρώ κεφαλαίου που επενδύθηκαν.
Από το 1989 η E.C.H.O. εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ιδιωτών επιχειρηματιών σε 12, μέχρι τώρα, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνομοσπονδία εξακολουθεί να αναπτύσσεται.

  • Βουλγαρία - BPS
  • Βέλγιο - Senioren-unie/ Seniors-unis, www.fos-seniorenzorg.be
  • Γερμανία – BPA, Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, http://www.bpa.de/
  • Φιλανδία – TESO, The Association of Entrepreneurs in the Field of Social and Health Care, http://www.tesory.com/
  • Γαλλία – SYNEPRA, Fédération de maisons de retraite privées en France, http://www.synerpa.fr/
  • Ελλάδα – PEMFI, Greek care homes Association http://www.pemfi.gr/summary
  • Αγγλία – ECCA, The English Community Care Association, http://www.ecca.org.uk/
  • Ιταλία – ANASTE, Associazione nazionale strutture terza età
  • Ολλανδία - NeVeP, Dutch Association of Private Care Home owners, www.nevep.nl
  • Πορτογαλία, ALI, Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos,
  • Πολωνία E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  • Ισπανία – FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ASISTENCIA A LA DEPENDENCIA (Fed), www.federacionfed.org/

http://www.buildup.eu/

Η BUILD UP είναι η Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Η BUILD UP πρωτοβουλία ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (EPBD).

Σχέδια σε εξέλιξη – ενεργειακή αποδοτικότητα

http://www.intense-energy.eu

INTENSE - Από Εσθονία έως Κροατία: Ενεργειακά Μέτρα Εξοικονόμησης γιαδημοτικά κτίρια στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

http://www.hotelenergysolutions.net

Οι Ενεργειακές Λύσεις Ξενοδοχείων είναι μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συγκεντρώνει βασικούς φορείς στον τομέα του τουρισμού και των ενεργειακών τεχνολογιών. Οι Ενεργειακές Λύσεις Ξενοδοχείων θα παρέχουν πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση για να βοηθήσουν μικρού και μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία και στις 27 χώρες της ΕΕ να αυξήσουν την χρήση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

http://www.aeneas-project.eu

Το AENEAS είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος Intelligent Energy Europe (IEE). Το ακρωνύμιο του αντιστοιχεί στο «Επίτευξη Ενεργειακής - Αποδοτικότητας Κινητικότητας σε μια Γηράσκουσα Κοινωνία». Φέρνοντας σε επαφή κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα της κινητικότητας των ηλικιωμένων, το AENEAS θα βελτιώσει την ελκυστικότητα των βιώσιμων μέσων μεταφοράς και θα συμβάλλει στη στροφή προς αποδοτικούς, ενεργειακά, τρόπους μεταφοράς για ηλικιωμένους.

Σχέδια σε εξέλιξη – γήρανση

http://www.q-ageing.eu/

Q-AGEING σχέδιο
Ποιοτική Γήρανση σε ένα Αστικό Περιβάλλον. Το έργο εστιάζει στην δημιουργία καλύτερων τοπικών συνθηκών για να καταστεί δυνατή η ενεργός γήρανση. Κύρια έμφαση: οι δημόσιες υπηρεσίες και το αστικό περιβάλλον διαβίωσης.

http://futurage.group.shef.ac.uk/

Το FUTURAGE είναι ένα διετές σχέδιο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου, για τη δημιουργία ενός οριστικού χάρτη πορείας για τη έρευνα της γήρανσης στην Ευρώπη για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Αντλώντας πληροφορίες από εμπειρογνώμονες και ειδικούς εντός και εκτός Ευρώπης, ο οδικός χάρτης θα αποτελέσει την πιο εκτεταμένη διαβούλευση που έχει διεξαχθεί ποτέ σε αυτόν τον τομέα που θα προσδιορίσει τις κύριες προτεραιότητες για τη γήρανση και την υγεία από μια πολυεπιστημονική άποψη.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.