Domů Proklik

Odkazy na další relevantní stránky

www.managenergy.net

argaiv1605

ManagEnergy je podpůrnou iniciativou programu Intelligent Energy - Europe (IEE) pod hlavičkou Evropské Komise. Jejím cílem je pomáhat osobám pohybujícím se ve veřejném sektoru a jejich poradcům, kteří se zabývají energetikou a obnovitelnými zdroji jak na místní, tak na regionální úrovni.

http://www.age-platform.eu

AGE Platform Europe je evropskou sítí zaštiťující přibližně 150 organizací, které řeší problémy lidí starší 50 let. Ti reprezentují více než 28 milionů lidí v Evropě.

Její práce se zaměřuje na široké spektrum záležitostí, které mají dopad na starší občany a lidi v důchodovém věku. Těmi jsou například antidiskriminační záležitosti, zaměstnávání starších lidí a aktivní stárnutí, společenská ochrana, penzijní reformy, společenské začlenění, zdraví, výzkum, využitelnost hromadné dopravy, vytváření vhodného prostředí a komunikačních technologií.

http://www.echo-eu.com/

Evropská konfederace organizací domovů péče (E.C.H.O) založená v roce 1989 je evropskou neziskovou organizací, která hájí zájmy evropských institutů péče o seniory v soukromé sféře a zařízením, které pomáhají dospělým s poruchami učení.

V současnosti reprezentuje E.C.H.O 12 členských států a zařízení s celkovou kapacitou téměř 1 milionu lůžek stacionární péče pro seniory, pro dospělé s poruchami učení a ambulantní péče. Členové E.C.H.O nesou zodpovědnost za více než 680 tisíc zaměstnanců, přibližně 50 tisíc praktikantů a 40 miliard Eur investovaného kapitálu.
E.C.H.O. reprezentuje od roku 1989 zájmy soukromých podnikatelů v dnešních 12 členských státech a konfederace se i nadále rozrůstá.

 • Bulharsko - BPS
 • Belgie - Senioren-unie/ Seniors-unis, www.fos-seniorenzorg.be
 • Německo – BPA, Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, http://www.bpa.de/
 • Finsko – TESO, The Association of Entrepreneurs in the Field of Social and Health Care, http://www.tesory.com/
 • Francie – SYNEPRA, Fédération de maisons de retraite privées en France, http://www.synerpa.fr/
 • Řecko – PEMFI, Greek care homes Association http://www.pemfi.gr/summary
 • Spojené Království – ECCA, The English Community Care Association, http://www.ecca.org.uk/
 • Itálie – ANASTE, Associazione nazionale strutture terza età
 • Nizozemí - NeVeP, Dutch Association of Private Care Home owners, www.nevep.nl
 • Portugalsko, ALI, Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos,
 • Polsko E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Španělsko – FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ASISTENCIA A LA DEPENDENCIA (Fed), www.federacionfed.org/

http://www.buildup.eu/

BUILD UP je evropský internetový portál pro energetickou efektivitu v budovách. Iniciativa BUILD UP byla založena Evropskou Komisí v roce 2009 k podpoře členských států Evropské Unie v zavádění směrnic o energetickém výkonu budov (EPBD).

Probíhající projekty – energetická efektivita

http://www.intense-energy.eu

INTENSE - Od Estonska po Chorvatsko: Opatření pro rozumné úspory energie v obecních budovách středoevropských a východoevropských zemí.

http://www.hotelenergysolutions.net

Spoluzakladatelem iniciativy Hotel Energy Solutions je Evropská Komise. Ta spojuje klíčové organizace v oblastech turismu a technologií energetiky: Hotel Energy Solutions poskytne malým a středně velkým hotelům 27 zemí Evropské Unie informace, technickou podporu a školení, které zvýší efektivitu využívání energie a obnovitelných zdrojů.

http://www.aeneas-project.eu

AENEAS je nový evropský projekt pod záštitou programu Intelligent Energy Europe (IEE). Tento akronym znamená "Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society“ (Zavádění energeticky efektivní dopravy ve stárnoucí společnosti) a spojuje největší evropské společnosti, které se zabývají mobilitou starých lidí. AENEAS zvýší atraktivitu udržitelné dopravy a přispěje k systémovým změnám, díky kterým budou staří lidé využívat energeticky úspornějších způsobů dopravy.

Probíhající projekty – stárnutí

http://www.q-ageing.eu/

Projekt Q-AGEING
Kvalitní stárnutí v prostředí města. Projekt se zabývá vytvářením lepších podmínek pro kvalitní stárnutí. Hlavním cílem jsou oblasti veřejných služeb a prostředí městského života.

http://futurage.group.shef.ac.uk/

FUTURAGE je dvouletý projekt financovaný Evropskou Komisí v rámci programu Seventh Framework. Cílem je vytvořit konečný plán výzkumu stárnutí v Evropě v příštích 10 až 15 letech. Na základě práce nejen evropských expertů a odborníků bude vytvořen plán, který bude znamenat dosud nejrozsáhlejší zpracování této oblasti a z několika pohledů určí hlavní priority zdraví a stárnutí.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.