Domů Publikace

Dokumenty k projektu

Analýza celkové spotřeby energie ve 100 domovech pro seniory

Vývoj benchmarků, které umožní srovnání energetického výkonu podobných budov.

argaiv1321

stáhnout (English)


Analýza celkového energeticky neefektivního chování klientů a zaměstnanců domovů pro seniory

Změna v chování klienta může vést k podstatným úsporám ve výdajích za energii.

stáhnout (English)


Seznam potřeb a překážek, které ovlivňují nakládání s energií ve 100 domovech pro seniory

Výdaje za energii v evropských domovech pro seniory se poslední dobou zvyšují a zde jsou nalezeny potenciální úspory.

stáhnout (English)


Dokument identifikace BAT v domovech pro seniory

Příklady dobré a špatné praxe napříč Evropskou Unií, které dají ostatním domovům podnět k zavádění energeticky efektivních opatření.

stáhnout (English, Best and Worst Practices)
stáhnout (English, Best available Technologies)


Souhrnný dokument týkající se energetické efektivity v domovech pro seniory

Všechna data a analýzy získaná v rámci projektu v jednom souhrnném dokumentu.

stáhnout


Odhad energetických úspor domovů, kteří jsou členy E.D.E.

Hlavním cílem odhadu energetických úspor je posoudit potenciál úspor energie ve stávajících domovech pro seniory.

Bude přidáno později


Strategická a akční plán energetické efektivity pro domovy pro seniory

Strategický nástroj pro vrcholný management domovů.

stáhnout


Podepsaná dohoda generální rady E.D.E., která přijímá strategický a akční plán energetické efektivity

Tato deklarace potvrzuje souhlas E.D.E. se strategickým a akčním plánem energetické efektivity vypracovaným v rámci projektu SAVE AGE.

stáhnout (English)


Zpráva z 10 státních seminářů a 10 školení

Každý z partnerů projektu uspořádá jeden seminář a jedno školení na státní úrovni, kde poskytne informace o požadavcích na energetický výkon, dotace a opatření.

Read Reports here


Zprávy z mezinárodní konference v Praze (Září 2011)

Zprávy s prvními výsledky projektu připravené partnery projektu ze Slovinska, Portugalska, Španělska, Švédska, Německa a Řecka.

Read Reports here

Zprávy o postupu manažerů domovů pro seniory v oblasti energetické efektivity v 10 zemích EU

Zprávy o seminářích na úrovni států, technických workshopech a mezinárodních seminářů na téma energetické efektivity.

Bude přidáno později


E-Bulletiny v 10 jazycích

Zprávy na téma pracovního postupu a výsledků projektu.

Bulletin č. 1 / Březen 2011
Bulletin č. 2 / Listopadu 2011

Prospekt energetické strategie EU v domovech péče

Brožura obsahující všechny základní údaje o projektu SAVE AGE.

download

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.