Home Nuttige links

Links naar andere relevante websites

www.managenergy.net

argaiv1003

ManagEnergy is een initiatief voor technische ondersteuning vanuit het the Intelligent Energy - Europe (IEE) programma van de Europese Commissie dat tot doel heeft om actoren van de publieke sector en hun adviseurs te ondersteunen op het gebied van energie efficiency en duurzame energie op lokaal en regionaal niveau.

http://www.age-platform.eu

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van zo’n 150 organisaties van en voor mensen van 50+ die meer dan 28 millioen ouderen in Europa direct vertegenwoordigen.

De activiteiten richten zich op een breed scala aan beleidsgebieden die van invloed zijn op ouderen en gepensioneerden. Dit omvat ook onderwerpen als anti-discriminatie, werkgelegenheid voor oudere werknemers en actief ouder worden, sociale bescherming, pensioenherzieningen, sociale insluiting, gezondheid, onderzoek, teogankelijkheid van openbaar vervoer en van gebouwen , en ICT.

http://www.echo-eu.com/

De European Confederation of Care Home Organisations (E.C.H.O.), opgericht in 1989, is een Europese non-profit organisatie die de belangen vertegenwoordigd van instellingen in de private sector in Europa die zich richten op het welzijn van ouderen en ondersteuning van volwassenen met leerproblemen.

Op dit moment vertegenwoordigd E.C.H.O. 12 lidstaten met bijna één miljoen bedden op het terrein van ouderen en volwassenen met leerproblemen, naast ambulante zorg. De leden zijn verantwoordelijk voor meer dan 68.000 werknemers en ca. 50.000 leerlingen en voor bijna 40 milliard euro geïnvesteerd kapitaal.
Sinds 1989 vertegenwoordigd E.C.H.O. de belangen van private ondernemers in 12 lidstaten tot nu toe en de confederatie is nog aan het groeien.

 • Bulgaria - BPS
 • Belgium - Senioren-unie/ Seniors-unis, www.fos-seniorenzorg.be
 • Germany – BPA, Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, http://www.bpa.de/
 • Finland – TESO, The Association of Entrepreneurs in the Field of Social and Health Care, http://www.tesory.com/
 • France – SYNEPRA, Fédération de maisons de retraite privées en France, http://www.synerpa.fr/
 • Greece – PEMFI, Greek care homes Association http://www.pemfi.gr/summary
 • United Kingdom – ECCA, The English Community Care Association, http://www.ecca.org.uk/
 • Italy – ANASTE, Associazione nazionale strutture terza età
 • Nederland - NeVeP, Nederlandse Vereniging van Particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen, www.nevep.nl
 • Portugal, ALI, Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos,
 • Poland E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Spain – FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ASISTENCIA A LA DEPENDENCIA (Fed), www.federacionfed.org/

http://www.buildup.eu/

BUILD UP is het Europese webportal voor energie efficiency in gebouwen. Het Build Up initiatief is in 2009 opgericht door de Europese Commissie om EU lidstaten te ondersteunen bij de implementatie van het Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Ongoing projects – energy efficiency

http://www.intense-energy.eu

INTENSE - Van Estland tot Kroatië: Slimme energiebesparingsmaatrgelen voor gemeentehuizen in Midden- een Oost-Europese landen

http://www.hotelenergysolutions.net

Hotel Energy Solutions is een initiatief dat met co-financiering van de Europese Commissie belangrijke organisaties bij elkaar brengt op het gebeid van energie en toerisme. Hotel Energy Solutions zal informatie, technische ondersteuning en training bieden om kleine en middelgrote hotels in 27 EU landen te helpen om de benutting van energie efficiency en duurzame energie maatregelen te vergroten.

http://www.aeneas-project.eu

AENEAS is een nieuw Europees project in het kader van het Intelligent Energy Europe (IEE) programma. De afkorting staat voor "Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society” (“Bereiken van Energie Efficiënte Mobiliteit in een Ouder-wordende Maatschappij”). Het verenigt leidende Europese actoren op het gebied van mobiliteit van ouderen. AENEAS zal de aantrekkelijkheid van duurzaam transport vergroten en zal bijdragen aan modaliteitsverschuivingen in de richting van energie-efficiënte transportmethodes bij ouderen.

Ongoing projects – ageing

http://www.q-ageing.eu/

Q-AGEING project
Quality Aging in an Urban Environment, Kwaliteit van ouder worden in een stedelijke omgeving. Het project richt zich op het creëren van betere lokale omstandigheden om actief ouder-worden mogelijk te maken. Belangrijkste focus: openbare voorzieningen en stedelijke leefomgeving.

http://futurage.group.shef.ac.uk/

FUTURAGE is een 2-jaars project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie, in het Zevende KaderProgramma, om de definitieve routekaart op te stellen voor onderzoek op het gebied van ouder worden in Europa in de komende 10-15 jaar. Met behulp van experts en specialisten uit Europa en daarbuiten zal de routekaart de meest uitgebreide consultatie vormen die ooit op dit gebied is uitgevoerd en zal ze de belangrijkste prioriteiten vaststellen met betrekking tot ouder worden en gezondheid vanuit een multidisciplinair perspectief.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.