αρχική

Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Προτάσεις βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές

Μερικά εντυπωσιακά νέα και παραδείγματα δείχνουν τις βελτιώσεις και τις ευκαιρίες στις Ευρωπαϊκές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων:

argaiv1605

 • Κάτω Χώρες: Μια πρόσφατη έρευνα για το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον Ολλανδικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προσδιόρισε μια ρεαλιστική δυνατότητα εξοικονόμησης της τάξης του 25% μέσα σε ιδρύματα νοσηλείας και φροντίδας για ηλικιωμένους (TNO, 2010). Αυτό συνεπάγεται επίσης μια δυνατότητα εξοικονόμησης του 25% του κόστους της ενέργειας.
 • Σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περισσότερο από το 30% της ενέργειας καταναλώνεται στον φωτισμό. Στην Ιταλία πολλές μονάδες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν λύσεις τύπου LED για τον φωτισμό για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, επειδή ο φωτισμός με LED έχει αποδοτικότητα 80% (λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας: 40%).
 • Στο Liebenau / Γερμανία κατασκευάστηκε ένα εργοστάσιο παραγωγής θερμότητας από πάνες το 2006 το οποίο προμηθεύει όλα τα εμπορικά και ιδιωτικά κτίρια σε δύο πόλεις (Liebenau και Hegenberg) με θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια.
 • Από το έτος 2000 ένας μεγάλος σωρός από χιόνι παρέχει ψύξη σε ένα νοσοκομείο στη Σουηδία το οποίο έχει μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο από 90%.
 • Μια συνολική μελέτη για το νομό Πιερίας στην Ελλάδα απέδειξε ένα δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 61,6% σε διαμερίσματα του οικιακού τομέα, που κτίστηκαν πριν το 1980 (συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων φροντίδας).
 • Μια περιπτωσιολογική μελέτης φωτισμού LED στην Πορτογαλία βασισμένη σε υπολογισμούς κόστους-οφέλους, δείχνει ότι η απόδοση αντικατάστασης φωτισμού είναι περίπου 900 MWh εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, με χρόνο απόσβεσης μικρότερο από τέσσερα χρόνια.
 • Ένα ίδρυμα φροντίδας για τους ηλικιωμένους στην Δημοκρατία της Τσεχίας άλλαξε τον τρόπο της παραγωγής και διανομής ζεστού νερού. Η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 13,6% μέσω της μείωσης της θερμοκρασίας του νερού από 56°C στους 50°C. Η κατανάλωση ζεστού νερού μειώθηκε περισσότερο από 18%.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική χώρα νέα.

Η επικοινωνία με περισσότερες από 100 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί τη βάση για τα ακόλουθα θέματα σχετικά με την ενέργεια. Τα περισσότερα από τις μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SAVE AGE, ακόμη λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλες οι ιδέες και προτάσεις είναι απολύτως συνυφασμένες με την άνεση και τις συνήθειες των ενοίκων. Η πρώτη απαραίτητη δράση είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή συμπεριφορά και τις αντίστοιχες συνήθειες. Η δημιουργία κινήτρων με συγκεκριμένους στόχους της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και η συμβολή του κάθε εργαζόμενου θα μπορούσαν να είναι τα πρώτα βήματα προς μια επιτυχημένη αλλαγή αναθεωρήσεων και ενεργειών.

Παρακαλούμε ανατρέξτε για περαιτέρω πληροφορίες, κάνοντας κλικ στα παρακάτω θέματα.

 • Ενέργεια / Κλιματισμός
 • Ενέργεια / Καρότσια Τροφίμων
 • Energy/Lighting
 • Ενέργεια / Παράθυρα με υαλοπίνακες εξοικονόμηση ενέργειας
 • Νερό / Κατανάλωση
 • Νερό / Ζεστό νερό
 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.