Hem

Energieffektivisering: förslag som bygger på goda exempel

Några bra nyheter och exempel som illustrerar förbättringar och möjligheter på äldreboenden i Europa:

argaiv1985

Läs mer om vad som händer i Sverige och de andra länderna.

Fler än 100 äldreboenden i 10 europeiska länder har bidragit med beskrivningar av sin energianvändning. Det vi beskriver här bygger på den informationen. Flertalet av dessa äldreboenden deltar i projektet SAVE AGE och de fortsätter nu sitt arbete med olika energisparåtgärder.

Alla förslag och idéer handlar enbart om de boendes komfort och beteenden. Först och främst gäller det att skapa en medvetenhet om energiförbrukningen i vardagen och om vardagsvanorna. Att skapa morötter för konkreta energisparmål och för varje medarbetare kan vara första stegen till en lyckad förändring i tänkande och handling.

Det finns mer att läsa om man klickar på rubrikerna nedan.

  • Energi / Luftkonditionering
  • Energi/Matvagnar
  • Energi/Belysning
  • Energi/Fönster med energisparglas
  • Vatten/Förbrukning
  • Vatten/Varmvatten
 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.